benhvien

Mô tả dự án

Tên dự án:   Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ
Địa chỉ:   Thành phố Cần Thơ
Phần việc thực hiện:   Thi công hệ thống chiler, hệ thống điện, tủ điều khiển