baotang

Mô tả dự án

Tên dự án:   Công trình bảo tàng Hà Nội
Địa chỉ:   Thành phố Hà Nội
Phần việc thực hiện:   Thi công các hạng mục PCCC tự động, phòng bơm.