HINH-HARMONA

Mô tả dự án

Tên dự án:   Dự án Harmona – Block A-B-C TP HCM
Địa chỉ:   Thành phố Hồ Chí Minh
Phần việc thực hiện:   Thi công lắp đặt ống gió, bản vẽ shop hệ thống điều hòa không khí