nha-trang

Mô tả dự án

Tên dự án:   Crowne Plaza Nha Trang
Địa chỉ:   Thành phố Nha Trang
Phần việc thực hiện:   Bản vẽ thi công hệ thống cơ điện