ks-hoan-kiem-2

Mô tả dự án

Tên dự án:   Khách sạn Hoàn Kiếm
Địa chỉ:   Thành phố Hà Nội
Phần việc thực hiện:   Hệ thống PCCC