108

Mô tả dự án

Tên dự án:   Bệnh viện 108
Địa chỉ:   thành phố Hà Nội
Phần việc thực hiện:   Cung cấp thiết bị hệ thống điều hòa không khí