ngoquyen

Mô tả dự án

Tên dự án:   Văn phòng SSI – 1C Ngô Quyền
Địa chỉ:   quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Phần việc thực hiện:   Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện