haugiang

Mô tả dự án

Tên dự án:   Nhà máy nước mặt sông Hậu
Địa chỉ:   Hậu Giang
Phần việc thực hiện:   Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện (điện, nước, điều hòa không khí thông gió, PCCC, điện nhẹ)