tancang2

Mô tả dự án

Tên dự án:   VINHOMES Tân Cảng
Địa chỉ:   Thành phố Hồ Chí Minh
Phần việc thực hiện:   Cung cấp lắp đặt hệ thồng chiếu sáng đường, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, hạ tầng cấp điện trung thế, viễn thông ngoài nhà. Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tòa nhà LandMark Plus- Vinhomes Tân Cảng